fbpx
FUTE GROUP
  • Hotline: 028 627 05478
  • Email: info@web2m.com
  • Facebook: facebook.com/web2mcorp
Hướng dẫn sử dụng công cụ kiểm thử API Ví điện tử tại hệ thống API Web2M
Tác giả
Web2m
Chuyên mục
Date
10 Tháng Sáu, 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Công cụ kiểm thử API ví điện tử là công cụ do Web2M viết ra để giúp các khách hàng sử dụng API sử dụng để kiểm tra xem tài khoản API ví điện tử của mình có đang hoạt động hay không. Công cụ sử dụng hết sức đơn giản qua các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống API Web2M

Đăng nhập vào hệ thống API như thông thường tại website https://api.web2m.com.

Màn hình đăng nhập Web API.
Màn hình đăng nhập Web API.

Bước 2: Tạo yêu cầu kiểm thử

Từ thanh menu, truy cập vào: Công cụ API -> Kiểm thử API Ví điện tử hoặc vào địa chỉ sau: https://api.web2m.com/Tools/wallettools

Truy cập công cụ kiểm tra API
Truy cập công cụ kiểm tra API

Bước 3: Thiết lập thông số kiểm thử

Thiết lập các thông số kiểm thử như yêu cầu.

Khung kiểm tra API
Khung kiểm tra API
hình ảnh các ô nhập thông tin kiểm tra
hình ảnh các ô nhập thông tin kiểm tra

Giải thích: 
Chọn loại ví: Chọn đúng loại ví cần kiểm tra.
Nhập token: Token tương ứng với ví điện tử đang sử dụng (Token được gửi về mail).

Bước 4: Chạy kiểm thử

Sau khi đã cấu hình các thông số kiểm thử, chạy quy trình kiểm thử để gửi yêu cầu đến API Ví điện tử. Công cụ sẽ tự động thực hiện yêu cầu và ghi lại kết quả.

Bước 5: Phân tích kết quả kiểm thử

Kết quả kiểm tra thành công
Kết quả kiểm tra thành công

Giải thích:
– Trạng thái: (Tùy theo mỗi ngân hàng sẽ có mỗi trạng thái khác nhau)
+ status: true => thành công
+ status: false hoặc khác với 200 => thất bại
+ Đối với MoMo nếu không thấy màn hình báo lỗi thì thành công.
Ngoài ra: nếu thấy lịch sử giao dịch thì đồng nghĩa với việc đã thành công.

Kết quả kiểm tra thất bại
Kết quả kiểm tra thất bại

Bằng cách thực hiện các bước trên, bạn có thể sử dụng công cụ kiểm thử API tại hệ thống API Web2M để kiểm tra tính năng và độ tin cậy của API Ví điện tử. Điều này giúp bạn đảm bảo rằng hệ thống của bạn hoạt động một cách đáng tin cậy và đáp ứng các yêu cầu của người dùng.

028 6270 5478