fbpx
FUTE GROUP
[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager
Tác giả
Web2m
Chuyên mục
Date
13 Tháng Chín, 2022

Tính năng WordPress Manager cho phép quản lý WordPress site mới hoặc đã tạo trên tài khoản cPanel. 

Truy cập hosting: cPanel > Applications > WordPress Manager

wp manager

Bài viết sẽ giải thích rõ về các tính năng của giao diện WordPress Manager

Create site

Nhấn New Site để tạo site WordPress mới

wp manager bandau

Trải qua các bước cài đặt thông qua giao diện cPanel Site Software (cPanel > Home > Software > Site Software)

Discover Sites & Sites List

Trường hợp bạn đã có site wordpress, sử dụng tính năng này tự động phát hiện site

wp manager1

Xuất hiện danh sách site wordpress, có thể sử dụng Search để tìm kiếm tên miền website của bạn

Manage site

Truy cập giao diện quản lý site, bạn sẽ sử dụng các tính năng sau:

1. Overview

Hiển thị tổng quan các cài đặt cơ bản của website, cho phép update tự động

wp manager2

Lưu ý: tính năng Automatic Updates có thể bị ngăn bởi plugins bên thứ 3

2. Admin

Thay đổi mật khẩu cho tài khoản quản trị site wordpress

wp manager3

3. Database

Xem thông tin database cũng như thay đổi mật khẩu user database

wp manager4

4. Backup

Hiển thị các thông tin về backup như ngày, thời gian, nơi backup

wp manager5

Hệ thống tự động backup dữ liệu trong wordpress site và database, nén thành file .tar.gz và thông báo cho bạn biết khi hoàn thành.

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (413 bình chọn)
Thẻ liên quan
Chia sẻ bài viết

028 6270 5478